Home Reacties Inhoud Zoeken Info aanvraag Bronnen

Geld Nieuws
Geld Nieuws Geld Producten Geld Tips Aanbiedingen

 

 

Lease Contracten

30-11-2002

Lease contracten werden in het verleden aangeboden om winst te maken op de beurs d.m.v aankopen van aandelen  met geleend geld. Bijgaand een overzicht van een contract afgesloten  medio oktober 1999 met aflossingsdatum 14 oktober 2002. Dit leverde een totaal verlies op van een gepensioneerde man van 70 jaar die van zijn beperkte pensioen moet inleveren en nog 60 maanden moet na betalen 153.47 om het totale verlies groot  12863.23 op te lossen.

De vraag blijft staan of dit contract onder de WCK-wet zal vallen waardoor er nog hoop is voor deze deelnemer?

Meer informatie over dit contract kunt u lezen in Assurantie Magazine  www.amweb.nl

Voor een overzichts berekening van het verlies zie hieronder

LegioLease_Download
Contracten Legio Lease zijn nietig

Info aanvraag

05 juli 2000

Belastingkrant!!!

Bent u eigenaar van een pand met vruchtgebruik dan kan de belasting-
dienst vanaf 2001 uw netto besteedbaar inkomen aanmerkelijk verlagen.
.
Kenmerk voor het woonforfait is dat u eigenaar en bewoner moet zijn.
Voldoet U niet aan deze twee eisen dan komt u in BOX III in 2001.
.
U wordt als (mede) eigenaar niet daadwerkelijke bewoner van een pand
aangeslagen door de fiscus op de jaarlijkse economischewaarde en niet
op de vijf jarige WOZ waarde bepaald door de Gemeente die in de loop
van de tijd dus lager kan liggen.
.
Voorbeelden hiervan zijn:
.
a) Kinderen kopen de woning van ouders voordat een van de ouder komt
te overlijden om het vermijden van successierechten.
Vaak werd deze constructie gebruikt om het vermogen niet naar het
bejaarden centrum te laten vloeien. ( vermogens toets )
.
b) Bij echtscheiden wordt een humane regeling getroffen om een van
partners in het woonhuis te laten wonen waarbij de andere partner
als mede eigenaar de helft van de kosten blijft dragen.
.
In de uitwerking van het nieuwe belastingplan worden deze mogelijk-
heden fiscaal benadeeld wat overigens niet duidelijk in de belasting-
krant was terug te vinden.
.
De uitwerkingen zijn voor:
.
a) Eigenaars van panden met vruchtgebruik waarvan de oorzaak ontstaan
is voordat een van de ouders waren overleden om het woonhuis met
minder successierechten over te dragen worden belast volgens BOX III
.
Concreet betekent dit met ingang van 2001 de waarde van het pand
met vruchtgebruik volledig in de vermogens rendement heffing valt.
Met ander woorden de eigenaar(s) niet zijde bewoner moeten over het
saldo van de economische waarde 1.2% betalen met ingang van 2001.
Indien de waarde van het pand nu 500.000 is zullen de eigenaar(s)
jaarlijks aan de belasting dienst moeten betalen 6000.-- / jaar
.
b) Bij veel echtscheidingen wordt vaak overeengekomen dat een van de
partners blijft wonen in het gemeenschappelijk bezit. Indien door
beide partners de kosten van de woning worden gedragen dan zal voor
de uitwonende ex- partner een aanmerkelijke belasting verzwaring
onder vinden met ingang van 2001.
De oorzaak hiervan komt door de 2e eis in de belasting wetgeving
met ingang van 2001 waarbij het eigen woonforfait alleen van
toepassing is als je zowel eigenaar en bewoner bent.
.
Concreet zal dit voor deze ex=partner de volgende uitwerking hebben
bij een woonhuis volgens de WOZ waarde van 400.000 met een econo-
mische waarde van 500.000 Deze ex-partner wordt belast met de
volgende kosten:
.
Economische waarde woonhuis 500.000 wordt voor deze ex-partner
voortaan belast met de vermogens rendement heffing van 40% met een
tarief van 30% ( zonder het gebruik van de vrijstelling )
is dus 500.000 X 1.2% = 6000.--
.
Het besteedbaar inkomen van de ex- partner neemt met 500 /maand af.
.
Helaas werden deze twee concrete voorbeelden niet vermeld in de
landelijke voorlichtingskrant over het belastingplan 2001.
.
www.a2p.nl/news.htm 

29 maart 2000
Mailing van de Postbank is strijdig met WCK-Wet.

De Postbank mailt actief naar relaties voor het
aangaan van een Doorlopend Krediet bij de Postbank.

Op zich is daar niets op tegen, mits deze mailing
binnen de door de WCK-Wet gestelde kader blijft.
In de Wet op de Consumentenkrediet is vastgelegd
de eisen van het Besluit van kredietaanbiedingen.

Een van de clienten van Aasmail-Leeninfo kreeg
ongevraagd een gegarandeerde *) Doorlopend Krediet
aanbieding van groot 25.000 door de Postbank.

*) Onder voorbehoud van een wettelijke verplichte
gunstige toetsing van het BKR te Tiel.

In de visie van Aasmail-Leeninfo was de aanbieding
strijdig met de WCK-Wet gestelde aanbiedings eisen.

Door Aasmail-Leeninfo is aan de uitvoerders van de
WCK-Wet het ministerie van Economische Zaken gevraagd
of de aanbieding op gespannen voet met de WCK-Wet staat.

De uitvoerders van de WCK-Wet delen de visie van
Aasmail-Leeninfo en verzoeken de Postbank opgrond
van de WCK-Wet de mailing te staken. Dan wel zodanig
aan te passen dat de aanbieding aan het Besluit van
kredietaanbiedingen van de WCK-Wet wordt voldaan.

De genoemde uitspraak is door het Ministerie van
Economische Zaken gedaan d.d. 24 maart 2000


20 maart 2000
Maximaal toegestaan tarief WCK-Wet

Per 1 januari 2000 zijn de Wettelijke leentarieven
volgens de WCK-Wet naar boven aangepast.
Deze tarieven worden volgens de WCK-Wet
door de minister van EZ aangepast.

Een berekenings programma gebaseerd op
de WCK-Wet is direct te downloaden. 
Download het programma nu

Je Naam                                             Je Email-adres
   
Naam Vriend                                      Email Vriend
   

            Stuur deze pagina naar een vriend.

 

 

Send mail to redactie@a2p.nl with questions or comments about this web site.
Last modified: november 05, 2004